Życiorys

DONATA KIRSCHA

O książce
Recenzje

Fragmenty
Zdjęcia

Zamówienia

Powrót do str.gł.

 

Donat Kirsch (ur. 1953 r.) pisarz polski, mieszkający od 1981 r. w USA. Z wykształcenia fizyk, matematyk i informatyk.

Przed wyjazdem z kraju opublikował wybitną powieść Liście Croatoan, która stała się wydarzeniem i przyczyną burzy wśród polskich literaturoznawców, wywołując namiętne spory i przywodząc recenzentów to do zachwytu, to do słów potępienia. Jury Związku Literatów Polskich uhonorowało autora nagrodą im. W. Macha za najlepszy debiut prozatorski 1977 roku.

Nonkonformistyczna postawa Kirscha spowodowała, że w ciągu kolejnych lat udało mu się zamieścić w czasopismach literackich zaledwie kilka opowiadań i esej o współczesnej prozie polskiej. Jego powieść Pasaż została przez partyjnych recenzentów jednego z największych ówczesnych wydawnictw zdyskwalifikowana bez podania przyczyn. Co prawda, wskutek nalegań autora, wydawca powierzył utwór innym recenzentom i wreszcie podpisał umowę, ale po wprowadzeniu stanu wojennego (gdy Kirsch przebywał w Stanach Zjednoczonych), pod groteskowym pretekstem kłopotów komunikacyjnych (powiadamiając
o fakcie listownie) ją zerwał.

W latach osiemdziesiątych kolejne państwowe wydawnictwo wystąpiło z propozycją wydania Pasażu, jednak autor odmówił, nie chcąc firmować swoim nazwiskiem poczynań reżimu stanu wojennego. Natomiast ze wzruszeniem powitał niewielkie wydanie podziemnego wydawnictwa MY, które opublikowało odbitkę oryginalnego maszynopisu Pasażu w 1989 roku.

Na obczyźnie (w Chicago) Kirsch rozpoczął studia matematyczne, pracując na nocnej zmianie jako informatyk.
Z czasem przeniósł się do Kalifornii (San Francisco), gdzie studia ukończył i przez szereg lat zatrudniał się jako menadżer centrów komputerowych, by wreszcie (w połowie lat dziewięćdziesiątych) założyć własną firmę konsultacyjną, specjalizującą się w doradztwie informatycznym i zapewnianiu bezpieczeństwa bankowym systemom komputerowym.

Obecnie Donat Kirsch mieszka w małym mieście nieopodal Los Angeles, kilkanaście kilometrów od wybrzeża Pacyfiku.
 

 


 
 
 

 

powrót do str. głównej ksiazki