Księgarnia
Usługi
Wydawnictwo
 

Powrót do str.gł.

 

poczta-e:
dom_wydawniczy@tchu.com.pl

 

ZADOMOWIENIE - Andrzej Szmilichowski
 

Tomik wierszy to poetyckie zapisy stanu świata, skupienie szkiców, okruchów, czasem bardzo interesujących i głębokich wglądów, by przywołać słowa autora: pereł nanizanych na jasną nić. Wywołuje nastrój sprowadzany przez ciepłe Słońce odbite od białego frontu Świątyni. Ta bardzo specyficzna gęstość wysyconego nim powietrza. To sposób wypowiedzi poetyckiej wyważony, czasem matowy, niby-beznamiętny, dla zwielokrotnienia potencjału przeżyć. Przewiercający sztychem zrozumienia na podobieństwo haiku - ton. Powstają w takich okolicznościach rzeczy częstokroć zdumiewające, niczym równania z innej matematyki, uchylające okna do innego świata, a może po prostu do rzeczywistego widzenia. Tkanina przeczuć i wiedzy, wszystkie przypadki i czasy. .

 

 

Format S6 (12,5x19,5cm), 64 strony, oprawa kartonowa, szyta, lakierowana, kremowy papier.

Cena (wraz z kosztem przesyłki) - 18 zł. Prosimy o przesłanie kwoty na nasz adres przekazem pocztowym. Na odwrocie prosimy napisać, że tę książkę, Państwo zamawiają.

Adres: tCHu, ul. Freta 3 m.3, 00-227 Warszawa


________________________

 
 
 

powrót do str. wydawnictwa