FRAGMENTY KSIĄŻKI

O książce
Recenzje
Zdjęcia
Role i życiorys teatralny
Zamówienia

Powrót do str.gł.

Zamieszczamy dwa fragmenty Spotkań teatralnych - przedstawiane przez Marię Bojarską, autorkę wyboru i opracowania Spotkań.

 

POLAŃSKI

 

OSTATNIA TAŚMA KRAPPA
(PÓŹNY WIECZÓR PRZYSZŁOŚCI)

PATRONAT
MEDIALNY