Życiorys

HAZRATA INAYATA KHANA

O książce
Recenzje
Fragmenty
Zdjęcia


Zamówienia

 

Powrót do str.gł.

 

Hazrat Inayat Khan — muzyk, poeta, pisarz, nauczyciel suficki. Jako pierwszy dokonał przeniesienia nauczania sufich na Zachód. Założyciel Sufickiego Zakonu na Zachodzie (The Sufi Order in the West), którego współczesna nazwa to Międzynarodowy Zakon Suficki (Sufi Order International).

Urodził się 5 lipca 1882 roku w Barodzie, w Indiach, w muzułmańskiej rodzinie słynnych muzyków.

Dom rodzinny Hazrata był salonem artystycznym, w którym spotykali się przedstawiciele świata sztuki — literaci, malarze, filozofowie, a także mistycy różnych wyznań. Od dzieciństwa uczył się gry na vinie, tradycyjnym indyjskim instrumencie strunowym, zdobywał nagrody i wyróżnienia.

Jako osiemnastolatek odbył pierwsze tournée po Indiach. Jego talent zyskał wówczas powszechne uznanie. W roku 1903 roku opublikował w Hindustanie zbiór 75 klasycznych pieśni indyjskich.

Jego pierwszym nauczycielem duchowym był pochodzący z Medyny Mohamed Abu Hasan, mistrz sufickiej szkoły Czisti. Pod jego kierunkiem Hazrat zgłębiał także nauki kilku innych szkół sufickich, między innymi: Nakszbandi, Suhrawardi i Qadiri. Podczas trwających kilka lat studiów mieszkał w Kalkucie. Wkrótce po ukończeniu nauki, w 1910 roku, zainspirowany przez murszida, wyruszył do Stanów Zjednoczonych, aby szerzyć posłanie sufich w kulturze Zachodu. Przez dziesięć lat podróżował po USA i Europie. Dawał koncerty i wykłady, akompaniował słynnym tancerkom: Macie Hari i Ruth Saint Denis.

Pierwszy krąg uczniów stworzył w San Francisco. W roku 1920 osiadł na stałe w Suresnes pod Paryżem. Założył tam szkołę suficką, gdzie prowadził wykłady i warsztaty. Był niestrudzonym nauczycielem, pisarzem i muzykiem.

W 1926 roku dla poratowania zdrowia wyjechał do rodzinnego kraju. Zmarł w Delhi 5 lutego 1927 roku.
 

Stworzony przez Hazrata Inayata Khana Sufizm Zachodu, nie jest religią, a raczej ucieleśniającą ideały humanizmu ścieżką życia, której obce są wszelkie bariery rasowe, czy wyznaniowe. Naczelną zasadą jego nauk było poszukiwanie esencji łączącej wszystkie religie świata — w trakcie wykładów często mawiał: — Sufi widzi prawdę we wszystkich religiach.

 

 


 
 
 

 

powrót do str. głównej ksiazki