Życiorys pisarski

PIOTRA MITZNERA

Recenzje
Fragmenty
Zdjęcia

Zamówienia

Życiorys

Powrót do str.gł.

 

Piotr Mitzner urodził się 19 maja 1955 roku w Warszawie.
Studiował teatrologię.
Pracował w teatrach, w muzeum, w redakcjach, w podziemiu wydawniczym i w domu kultury.
Od 1999 jest nauczycielem akademickim (UKSW), od 2000 pracuje w redakcji „Nowej Polszy”.

Zbiory wierszy:

Podróż do ruchomego celu (1985)
Zmiana czasu (1990)
Myszoser (2000) — Nagroda Literacka Fundacji Kultury
Pustosz (2004).

Tłumaczony na języki. Na przykład na albański:
ishte tabu
po nuk ësthë më (tłum. Mazllum Saneja)

Hobby: historia literatury.
1956-1997 mieszkał w Podkowie Leśnej, obecnie w Wawrze.


 

 

powrót do str. ogólnej fragmentów