Życiorys

PIOTRA MITZNERA

O książce
Recenzje
Fragmenty
Zdjęcia


Zamówienia

 

Powrót do str.gł.

Piotr Mitzner urodził się 19 maja 1955 roku. W latach 1956-1997 mieszkał w Podkowie Leśnej. Debiutował jako ilustrator w Przyjacielu Młodego Spółdzielcy (1968), jako poeta w Kurierze Polskim (1972). Z wykształcenia teatrolog.

Pracował w teatrach (Teatr Powszechny w Warszawie, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi), w Muzeum im. Iwaszkiewiczów. Od 1979 roku w niezależnym ruchu wydawniczym (Oficyna PT, Krąg, Spółka Poetów, Karta).

Współredaktor Karty (1983-1997). W latach 1993-1999 dyrektor ośrodka kultury Koło Podkowy. Obecnie prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i pracownik Ośrodka Badań Młodzieży (ISNS — Uniwersytet Warszawski).

Zbiory wierszy: Dusza z ciała wyleciała (1980), Z czasem (1980), Podróż do ruchomego celu (1985), Zmiana czasu (1990), Las (1996), Myszoser (2000), Pustosz (2004).

Inne: Teatr światła i cienia (1987), Hans — wieczny tułacz (1999), Hania i Jarosław. Esej o małżeństwie.

Publikował m.in. w: Dialogu, Pamiętniku Teatralnym, Więzi, Zeszytach Historycznych, Arce, Odrze, Karcie, Meandrze, Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym.

Wiersze także w prasie rosyjskiej i białoruskiej.

Autor scenariuszy teatralnych i tłumaczeń z języka rosyjskiego.

 
 
 

 

powrót do str. głównej ksiazki